• 3x3x3-kub

3x3x3 Kub

299 kr

119 kr

Kognitiv förmåga

Lösning av Cube Puzzles hjälper barnen att förstå hur man följer stegvisa anvisningar för att uppnå ett visst mål. En viktig färdighet utövar minne medan man påminner om vilka steg som redan har testats och misslyckats i tidigare utrymmen. Det är en bra guide för att förstå rumsliga arrangemang och mönster

Koordinering av handöga

Att göra sambandet mellan vad ögat ser och hur handen svarar praktiseras för att lösa kuber och pussel

Utvecklingsfärdigheter

Förbättrar problemlösningsfärdigheter - Lär dig om algoritmer, analys och kritisk tänkande

Kreativitet & fantasi - Uppmuntra ditt barn att lösa kubbeljuparna som är bindade

Ökar självkänslan och bygger förtroende

Utvecklar intresse för matematik och geometri

En känsla av prestation när de kommer närmare den slutliga lösningen av deras Puzzle Cube